ภาพกิจกรรม IGF 2015

เปิดงานแนะนำการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย
IMG_1349
IMG_5725
IMG_5735

ใคร (ควร) กำกับอินเทอร์เน็ต?

ความ(จำเป็น)ที่ต้อง“เป็น กลาง”ในยุคผู้บริโภคออนไลน์

อินเทอร์เน็ตภาษาไทย: ก้าวข้ามช่องว่างทางภาษา เพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน :บทบาทหน้าที่ใคร?

ความเป็นส่วนตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : ชื่อเสียง ข้อมูลและการตลาดออนไลน์

กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต:เป็นเรื่องของทุกคน

สถานการณ์การแสดงออกบนโลกออนไลน์

Cybersex : เมื่อเรื่องเพศก้าวข้ามพรมแดน

EPUB ทางเลือกใหม่ของการทำหนังสือยุคดิจิทัล

ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล “Innovation with Data”

การเข้าถึงที่เข้าไม่ถึง (Web Accessibility)

สื่อออนไลน์: ความหวัง…บทบาทในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญ

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์และสาธิตการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

สรุปเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตฯ

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น