ข้อมูลทั่วไป

สื่อประชาสัมพันธ์ | การเดินทาง-แผนที่สถานที่จัดงาน

สื่อประชาสัมพันธ์ :

 

การเดินทาง :
สถานที่จัดกิจกรรม คณะนิเทศศาสตร์ (อาคารมงกุฎสมมติวงศ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

รถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสาร ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ได้ การใช้บริการหนึ่งครั้งต้องจ่ายด้วยคูปองโดยสารหนึ่งใบ ซึ่งสามารถซื้อคูปองเป็นเล่มได้ที่ สถานีรถโดยสารที่ศาลาพระเกี้ยว และอาคารจามจุรี 9 หรือจ่ายค่าบริการด้วยบัตร Smart Purse มีการให้บริการทั้งหมด 3 สาย ซึ่งแต่ละสายมีจุดจอดรับ-ส่งดังนี้

สายที่ 1 ศาลาพระเกี้ยว – สยามสแควร์

ศาลาพระเกี้ยว รัฐศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สยามสแควร์ เภสัชศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์

สายที่ 2 ศาลาพระเกี้ยว – ศศินทร์

ศาลาพระเกี้ยว เศรษฐศาสตร์ อาคารจุลจักรพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักอธิการบดี ครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) สถาบันวิทยบริการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอพักนิสิต หอพักศศนิเวศ อาคารวิทยาพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สายที่ 3 (ปัจจุบันงดให้บริการแล้ว)

สายที่ 4 จามจุรี 9 – สยามสแควร์

อาคารจามจุรี 9 U-CENTER สามย่าน นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ศาลาพระเกี้ยว รัฐศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สยามสแควร์ เภสัชศาสตร์ ครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถม สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม

รถโดยสารประจำทาง ขสมก.

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีดังนี้ สาย 29 34 36 47 50 163 93 113 177 501 และ 529
สามารถสอบถามเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ โทร.184 และเว็บไซต์ของ ขสมก. http://www.bmta.co.th

รถไฟฟ้ามหานคร

ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้ามหานครมายังคณะนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยลงที่สถานีสามย่าน เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะพบอาคารจัตุรัสจามจุรี

เมื่อออกจากอาคารจัตุรัสจามจุรีฝั่งถนนพญาไทให้ท่านเดินมาทางห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โดยเดินหันหลังให้กับแยกวัดหัวลำโพง ไม่เดินข้ามสะพานลอย แต่ให้เดินต่อไปและใช้อุโมงค์ข้ามถนนพญาไท เมื่อข้ามอุโมงค์แล้วให้ท่านเดินเข้าประตูริมถนนพญาไท ตึกหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์อยู่ด้านซ้ายมือของท่าน

รถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สุด คือ สถานีสยาม จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ หรือท่านอาจใช้บริการรถประจำทางก็ได้

รถแท็กซี่

รถแท็กซี่สามารถขับเข้ามาส่งท่านผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ที่ท่านต้องการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยคนขัดรถแท็กซี่สามารถจอดรถได้ที่หน้าตึกหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าได้จากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่า โดยมีจุดสังเกตคือป้ายรถประจำทางที่สองจากสีแยกวัดหัวลำโพง และอุโมงค์คนข้ามถนน

เมื่อเข้ามาจากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่าแล้ว คณะนิเทศศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือ ตรงข้ามกับคณะครุศาสตร์ ก่อนถึงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

รถยนต์ส่วนตัว

หากท่านเดินทางมายังคณะนิเทศศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถจอดรถของท่านได้ที่อาคารจามจุรี 9 ซึ่งเป็นอาคารจอดรถที่ใกล้คณะนิเทศศาสตร์มากที่สุด

เมื่อท่านเข้ามาจากประตูริมถนนพญาไทยอุโมงค์ลอดถนนพญาไทแล้ว ให้ท่านขับผ่านคณะนิเทศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และเลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวขวาโดยให้สนามกีฬาจุ๊บ หรือสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์อยู่ทางด้านขวามือของท่าน อาคารจอดรถจามจุรี 9 อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น